Norsk Films revy nr. 11, 1941

Norsk Films revy nr. 11, 1941
Passer for alle aldre
Ingen filmrevy uten en reportasje fra arbeidslivet rundt om i landet. Ofte kunne dette være korte dokumentarfilmer om ulike arbeidsprosesser, som i denne revyen hvor vi følger produksjonen av både papir og mel. Andre ganger var fokus rettet mot utnyttelse av knappe ressurser, ikke så merkelig kanskje i tider med rasjonering. Bildene fra Oslo kommunes griseoppdrett og reportasjen om hvordan man kan lage sko av trebunner og papir er typiske i så måte. Også myndighetenes innsats på ulike området får bred dekning. Effekten av disse og lignende reportasjer var et inntrykk av at livet går sin gang, ja det går vel egentlig framover, - tross okkupasjonstidens vanskeligheter.
Innslag:
1) Fra Førerens besøk i Trondheim
2) Stor kommunal flyttesjau i Drammen
3) Restaureringen av Stavanger domkirke
4) Nasjonalhjelpens arbeide
5) Trillingene Trandem vokser og trives
6) Skotøyet vårt ? reparasjoner og sko med trebunner
7) Parkvesenet i Oslo som fleskeprodusent
8) Norges friidrettsforbunds instruksjonskurs i boksing
9) Kvinelig arbeidstjenestes leirledere utdannes
10) Fra tømmer til cellulose
11) Minnesmerke for Jørgen Moes gamle kirke
12) Yrkesskolevesenet utbygges i Trondheim
13) Per Palle Storms utstilling
14) Kornet er i hus og blir mel for vinteren
15) Tipping og Det norske tippeselskap A/S


Medietilsynet