Norsk Films revy nr. 2, 1941

Norsk Films revy nr. 2, 1941

Norsk Films revy nr. 2, 1941
Passer for alle aldre
Reportasjer fra arbeidsliv og dagligliv hadde en framtredende plass i filmrevyene. Gjennom disse innslagene framstod hverdagen som ganske normal til tross for den tyske okkupasjonen. Mange innslag var også viet offentlig innsats på ulike områder, i tillegg til at aktiviteter innenfor Nasjonal Samling naturligvis fikk en bred presentasjon. Propagandaeffekten av dette var at NS på mange måter framstod som en naturlig del av okkupasjonsvirkeligheten. Partireportasjene fikk ofte avslutte revyene, som i dette tilfellet hvor kultur- og propagandaminister Gulbrand Lunde taler for partifeller på Youngstorget i Oslo.
Innslag:
1) Oslo kommune arbeider med vannforsyningen
2) Søren Onsager utnevnt til ny direktør for Nasjonalgalleriet
3) Kvinnelig hjelp til Den Norske Legion
4) 12 sykepleiere fra Oslo til Nordland
5) Den forsvundne pølsemaker spilles inn på Jar
6) Lauving og barking i Aamot på Modum
7) Tobakksdyrking på Hadeland
8) Staten utparsellerer 150 bruk i Fiplingdal på Helgeland
9) Gulbrand Lunde taler på Youngstorget


Medietilsynet