Stakkars hedninger

Stakkars hedninger

Stakkars hedninger
Anbefalt aldersgrense 12 år
Norsk dokumentarfilm som reiser spørsmål omkring misjonsvirksomhet i Afrika og hvilke ofre som fulgte i kjølvannet av misjonskallet.

Misjonsbevegelsen i Norge har en lang og dramatisk historie med mye lidelse og død i kjølevannet. Regissørens oldefar ofret 34 år av sitt liv for "hedningene" på Madagaskar, mens datteren hans, regissørens mormor måtte vokse opp på barnehjem. Hvordan kunne man ofre sine barn i Guds navn? Dette er et av hovedspørsmålene i denne norske dokumentarfilmen.

Medietilsynet