Norsk Films revy nr. 3, 1941

Norsk Films revy nr. 3, 1941

Norsk Films revy nr. 3, 1941
Passer for alle aldre
Filmrevyenes rapporter fra NS' stevner og møter hadde en viktig funksjon i forhold til å formidle partiets politiske ideologi, slik reportasjene fra NSUFs sommerleker og fra statsråd Lundes tale gjør det i denne revyen. Slik blir filmrevyene historiske dokumenter til å forstå sider ved den norske nasjonalsosialsimen. Men dette er også et rikt kildematerialet for beskrivelsen av dagliglivet under okkupasjonen. I denne revyen kan vi bl.a. se bilder fra barnas fritidstilbud i sommer-Oslo og damemoter anno 1941, slik disse ble utformet i Rørostweed.
Innslag:
1) Norsk kolonihageforbund ? Kolonihagen på Sogn i Oslo
2) NSUFs sommerleker i Drammen
3) Statsråd Lunde taler på Torpa i Oppland
4) Dagkolonier for barn på Ekeberg
5) Fabrikasjon av Røros-tweed
6) Skogkultivering på Romerike


Medietilsynet